Resurse umane

Evidenţa personalului în conformitate cu politicile firmei şi legislaţia în vigoare

Resurse umane

Evidenţa personalului în conformitate cu politicile firmei şi legislaţia în vigoare


 • Punerea la dispoziție a unei baze de date online ce conține dosarele de personal.
 • Organizarea şi derularea operaţiunilor de evidenţă a personalului în cadrul firmei:
 • Asigură întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Efectuează înregistrările în REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților);
 • Gestionează și răspunde de documentele de evidenţă a contractelor de muncă;
 • Răspunde de modul de arhivare şi de păstrare a contractelor de muncă şi a documentelor de personal;
 • Primeşte şi analizează diferite cereri / reclamaţii ale salariaţilor în domeniul resurselor umane propunând soluţii pentru rezolvarea acestora.
 • Aduce la cunoştinţa Departamentului Financiar-Contabil modificările apărute în relaţiile de muncă (angajări, încetarea raporturilor de muncă, concedii fără plată).
 • Coordonează elaborarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
 • Elaborează organigrama societății.
 • Coordonează activităţile de recrutare şi selecţie, de orientare şi integrare a noilor angajaţi, de evaluare a performanţelor şi de motivare, gestionează situaţiile conflictuale, de criză etc. Asigură aplicarea şi reînnoirea testelor şi a formelor de interviu realizate.
 • Elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei şi a procedurilor de lucru privind resursele umane din firmă şi le integrează în strategia generală a companiei.
 • Consiliază managerii celorlalte departamente ale companiei cu privire la activităţile de resurse umane.
 • Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, atribuţii specifice specialităţii, stabilite prin actul constitutiv al societăţii sau prin organul decizional statutar (A.G.A., C.A.) în sarcina reprezentantului legal.
 • Asigură deplină confidenţialitate a datelor de personal cu care operează.

Legislația din domeniul resurselor umane și salarizării

Legi

Legea 53 din 2003 – Codul muncii
Legea 52 din 2011 – Activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Legea 62 din 2011 – Dialog social
Legea 67 din 2006 – Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
Legea 76 din 2002 – Sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă
Legea 156 din 2000 – Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Legea 195 din 2001 – Voluntariat
Legea 200 din 2006 – Constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
Legea 202 din 2002 – Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați
Legea 263 din 2010 – Sistemul unitar de pensii publice
Legea 279 din 2005 – Ucenicia la locul de muncă
Legea 344 din 2006 – Detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
Legea 448 din 2006 – Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 467 din 2006 – Stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților

Hotărâri

Hotărârea 500 din 2011 – privind registrul general de evidență a salariaților
Hotărârea 234 din 2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 279 din 2005 – Ucenicia la locul de muncă
Hotărârea 257 din 2011 – Norme de aplicare a prevederilor Legii 263 din 2010 – Sistemul unitar de pensii publice
Hotărârea 384 din 2001 – Norme metodologice la Legea 156 din 2000 – Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Hotărârea 537 din 2004 – Norme metodologice de aplicare a OUG 96 din 2003 – Protecția maternității la locurile de muncă

OUG

Ordonanța de urgență 46 din 2011 – Desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Ordonanța de urgență 44 din 2008 – Desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Ordonanta de urgenta 56 din 2007 – Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
Ordonanta de urgenta 96 din 2003 – Protecția maternității la locurile de muncă
Ordonanta de urgenta 111 din 2010 – Concediu și indemnizația lunara pentru creșterea copilului
Ordonanta de urgenta 158 din 2005 – Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordine

Ordin 137 din 2000 – Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Ordin 1832 din 2011 – Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație
Ordin 3512 din 2008 – Documentele financiar contabile